Już wkrótce poznamy laureatów Nagrody NCN 2019


piątek, 27 września 2019

Dziewiątego października po raz siódmy zostanie wręczona Nagroda NCN przyznawana naukowcom za znaczące osiągnięcia naukowe na polu badań podstawowych. Uroczystość odbędzie się w krakowskich Sukiennicach, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50 tys. zł.

Ideą ustanowionego przez Radę NCN wyróżnienia jest wspieranie wybitnych młodych uczonych realizujących projekty w polskich jednostkach naukowych. Nagroda NCN przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych.

Nagroda NCN została ustanowiona przede wszystkim w celu wspierania utalentowanych młodych naukowców, jednakże naszą intencją jest także pokazanie, jak ważne i przełomowe badania są prowadzone w naszym kraju – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – Dlatego też do konkursu mogą być zgłaszane osiągnięcia naukowe, które są wynikiem projektów realizowanych w polskich jednostkach naukowych.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać naukowcy, m.in. laureaci Nagrody z poprzednich lat, byli członkowie Rady NCN, dotychczasowi przewodniczący Zespołów Ekspertów NCN, a także inni wybitni przedstawiciele świata nauki wskazani przez Radę i dyrektora NCN. W tej edycji do zgłaszania kandydatów uprawnionych było 530 osób. Nominowano 51 naukowców, spośród których na drugim etapie zostało wyłonionych sześciu finalistów, po dwóch w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do Kapituły Nagrody NCN złożonej z przedstawicieli Centrum i fundatorów.

Zauważamy, że z roku na rok Nagroda NCN cieszy się coraz większym prestiżem. Wybieramy najlepszych, naszym zdaniem, młodych naukowców realizujących badania w Polsce. Ważne jest również to, że polskie firmy mają szanse wesprzeć tak ważny społecznie cel jak finansowanie naprawdę wysokiej jakości nauki – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.  

Dzięki formie finansowania Nagroda NCN jest pomostem łączącym światem nauki ze światem biznesu. Co roku do włączenia się w inicjatywę są zapraszane przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą. Decydują się one przyjąć rolę fundatorów, przekazując każdemu z laureatów wyróżnienie pieniężne. Fundatorami Nagrody NCN 2019 są Grupa Adamed, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz firma ASTOR.

Już za niecałe dwa tygodnie w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach poznamy nazwiska tegorocznych zwycięzców. Z osiągnięciami osiemnastu dotychczasowych laureatów Nagrody można zapoznać się na stronie NCN.