Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivERsA Call 2018


piątek, 25 października 2019

Z przyjemnością informujemy, że 10 międzynarodowych projektów zostało wyłonionych w konkursie BiodivERsA Call 2018 współorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż sześć z udziałem badaczy z Polski.

Konkurs pt. Biodiversity and its influence on animal, human and plant health został ogłoszony w październiku 2018 r. przez 15 organizacji finansujących badania naukowe z 11 państw. W konkursie złożono 49 wniosków, z czego finansowanie uzyskało 10 o łącznym budżecie ok. 11,9 mln euro.


Nagrodzone projekty z udziałem polskich zespołów badawczych:

  • BioRodDis. Zarządzanie bioróżnorodnością w lasach i miejskich terenach zielonych: wpływ efektu rozmycia i amplifikacji na mikrobiom gryzoni i choroby przenoszone przez gryzonie, z udziałem dra Macieja Grzybka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (we współpracy z zespołami z Francji, Belgii, Niemiec, Irlandii);
  • VOODOO. Eko-ewolucyjna dynamika zakażeń wirusowych dzikich i udomowionych zapylaczy pod presją zmian globalnych, z udziałem dr Hajnalki Szentgyörgyi z Uniwersytetu Rolniczego (w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Szwajcarii);
  • ANTIVERSA. Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku, z udziałem dr hab. Magdaleny Popowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z zespołami z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Irlandii i Rumunii);
  • Dr. FOREST. Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa, z udziałem dra hab. inż. Bogdana Jaroszewicza z Uniwersytetu Warszawskiego (w porozumieniu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz we współpracy z zespołami z Niemiec, Austrii, Belgii i Francji);
  • NutriB2. Odżywianie i odżywcza jakość siedliska jako kluczowy czynnik łączący bioróżnorodność oraz zdrowie i kondycję pszczołowatych, z udziałem dra Michała Filipiaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego (we współpracy z zespołami z Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA);
  • FunProd. Relacje między różnorodnością funkcjonalną a produkcją żywności i jakością pod wpływem intensyfikacji ekologicznej, z udziałem prof. dra hab. Wernera Ulricha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz we współpracy z zespołami z Niemiec, Francji, Węgier, Irlandii, Holandii i Słowacji).

Realizacja części międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie BiodivERsA Call 2018 rozpocznie się jeszcze w 2019 r. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivERsA Call 2018 dostępne są na stronie sieci BiodivERsA.