QuantERA: podsumowanie konferencji śródokresowej


piątek, 22 listopada 2019

Ponad 100 osób wzięło udział w konferencji śródokresowej programu QuantERA pn. QuantERA Mid-Term Strategic Conference, która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2019 r. w Granadzie (Hiszpania). Imprezę zorganizowała agencja finansująca badania naukowe z Hiszpanii (Agencia Estatal de Investigacion) oraz Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (Koordynator programu QuantERA) we współpracy z Uniwersytetem w Granadzie.

Materiały ze spotkania są dostępne pod linkami zawartymi w tekście.

W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi doniesieniami z zakresu finansowania badań nad technologiami kwantowymi w Europie. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie śródokresowej oceny 26 projektów finansowanych w ramach konkursu QuantERA Call 2017. Organizatorom udało się zgromadzić szeroką publiczność, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, inicjatywy pn. Quantum Flagship (QT Flagship), projektów finansowanych przez sieć QuantERA, organizacji finansujących badania naukowe, przemysłu i społeczności kwantowej. Zaowocowało to ciekawymi dyskusjami, nowymi kontaktami i spostrzeżeniami, które dostarczą cennego materiału do dalszych prac konsorcjum QuantERA.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem przez prof. Enrique Playán Jubillar (Dyrektora AEI) oraz prof. Konrada Banaszka (Koordynatora Naukowego programu QuantERA), a następnie wykładem wygłoszonym przez prof. Nicolas Gisin i przemówieniami p. Pascala Maillota (Komisja Europejska) i prof. Tommaso Calarco (inicjatywa QT Flagship). Tak zarysowany obraz badań w dziedzinie technologii kwantowych w Europie uzupełniły wnikliwe obserwacje kolejnych gości, zasiadających w dwóch panelach dyskusyjnych:

Warto podkreślić, że w dyskusjach uczestniczył prof. Marek Żukowski, zasiadający w Radzie Strategicznej programu QuantERA. W konferencji udział wzięli również polscy fizycy, którzy są zaangażowani w realizację 14 projektów finansowanych w ramach obu konkursów sieci QuantERA.

Kluczową częścią spotkania były prezentacje śródokresowe 26 projektów finansowanych w ramach konkursu QuantERA Call 2017, które wkrótce będą dostępne na podstronach poszczególnych projektów na stronie www.quantera.eu. Zdaniem prof. Konrada Banaszka, Koordynatora Naukowego Programu QuantERA Projekty finansowane w konkursie QuantERA 2017 wygenerowały znaczącą liczbę bardzo ciekawych wyników naukowych. Agencje biorące udział w inicjatywie mogą z satysfakcją stwierdzić, że program QuantERA stał się bardzo ważnym elementem wsparcia europejskich badań w dziedzinie technologii kwantowych.

Wydarzenie stanowiło również okazję do poznania Koordynatorów projektów wybranych w konkursie QuantERA Call 2019 podczas spotkania wprowadzającego (prezentacja ze spotkania jest dostępna tutaj).

W imieniu całego konsorcjum QuantERA dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich udział w konferencji!

Poniżej dostępna jest prezentacja otwierająca konferencję:


Kontakt: