Zapowiedź międzynarodowego konkursu sieci JPND w obszarze chorób neurodegeneracyjnych


wtorek, 3 grudnia 2019

Sieć JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) zapowiada nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczący metod neuroobrazowania i technik stymulacji mózgu w diagnostyce, leczeniu i badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi.

Konkurs zatyułowany Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases zostanie ogłoszony w styczniu 2020 roku. Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) to marzec 2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt: