Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2019 r.


poniedziałek, 23 grudnia 2019

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2019 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 10, MAESTRO 10, SONATA BIS 8, SHENG 1 ogłoszonych 15 czerwca 2018 r.
  • OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3 ogłoszonych 14 września 2018 r.
  • ETIUDA 7, SONATINA 3, UWERTURA 3, ogłoszonych 14 grudnia 2018 r.
  • OPUS 17, PRELUDIUM 17 ogłoszonych 15 marca 2019 r.
  • MINIATURA 3 ogłoszony 17 czerwca 2019 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.