Naukowcy z Polski wśród laureatów konkursu sieci JPI AMR


poniedziałek, 23 grudnia 2019

Z przyjemnością informujemy, że dwa zespoły badawcze z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance), wspierającą badania naukowe z zakresu antybiotykooporności.

W tegorocznym konkursie poświęconym narzędziom diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym oraz metodom monitorowaniu takich zakażeń u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym złożono 70 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 12,1 mln euro otrzymało 12 projektów.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski: