Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 5


Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 5 na stypendia doktorskie przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie warunków konkursu ETIUDA 5 wraz z załącznikami; 
  • właściwe ogłoszenie o konkursie

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów. Należy także na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronie NCN. Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz ze szczegółowymi wytycznymi do ich sporządzania znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie badań.

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONKURSU ETIUDA 5

II. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU W SYSTEMIE OSF