Wyniki konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19ogłoszonego przez NCN w dniu 30 marca 2020 r. 

  • SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19
  • Koordynator: dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia konkursu: 30 marca 2020 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuWnioskowana kwota (PLN)Przyznane środki (PLN)Panel
1.Maszyneria biosyntezy kapu mRNA wirusa SARS-CoV-2 – badania nad aktywnością metylotransferazy białek nsp14 i nsp16 z użyciem wysokoprzepustowej metody fluorescencyjnejdr hab. Jacek Jemielity, prof. UWUniwersytet Warszawski769 200769 200ST4
2.Retargetowanie znanych leków w kierunku proteaz uczestniczących w rozwoju choroby COVID-19prof. dr hab. Marcin DrągPolitechnika Wrocławska1 590 0001 590 000NZ1
3.Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusaprof. dr hab. Joanna  KufelUniwersytet Warszawski877 920877 920NZ1
4.Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNAprof. dr hab. Elżbieta KierzekInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk1 026 000990 000NZ6
5.Ustalenie struktury 3D kluczowych regionów regulatorowych na końcach 5’ i 3’ RNA wirusa SARS-CoV-2 i zidentyfikowanie małocząsteczkowych związków uniemożliwiających tworzenie się tych strukturprof. dr hab. Janusz Bujnicki, czł. koresp. PANMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie999 000951 000NZ1
6.Inhibitory oddziaływania ludzkiego ACE2 i białka S z SARS-CoV-2 bazujące na foldamerach peptydowychdr hab. Łukasz BerlickiPolitechnika Wrocławska465 600465 600ST4
7.iCovid, platforma impedancyjna do ilościowej analizy interakcji wirus-receptor z użyciem diamentowych nanostruktur domieszkowanych boremdr hab. Robert Bogdanowicz, prof. PGPolitechnika Gdańska1 096 200536 400ST7
8.Udział wimentyny powierzchniowej w procesie infekcji komórek przez SARS-CoV-2prof. dr hab. Robert BuckiUniwersytet Medyczny w Białymstoku514 560514 560NZ6
9.Wpływ pandemii COVID-19 na chęć zaangażowania się na rzecz problemów społecznychdr Katarzyna JaśkoUniwersytet Jagielloński352 800352 800HS6
10.Etyka badan klinicznych w czasie pandemii COVID-19dr hab. Marcin  Waligóra, prof. UJUniwersytet Jagielloński244 800244 800HS1
11.Ograniczenie śmiertelności w przebiegu COVID-19 poprzez poszukiwanie mechanizmów i metod terapii zespołu burzy cytokinowejprof. dr Marcin MyckoUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie1 080 0001 080 000NZ6
12.Droga do bezpiecznej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 – modyfikacje białka strukturalnego „Spike” prowadzące do eliminacji efektu ADEdr hab. Ewelina KrólUniwersytet Gdański999 600999 600NZ6
13.Ocena roli inflamasomu w patogenezie COVID-19 - opracowanie platformy badawczej in vitrodr Tomasz SkireckiCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego406 800406 800NZ6
14.Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2prof. dr hab. Mariusz JaskólskiInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk384 000384 000NZ1
15.Szybkie i łatwe w przeprowadzeniu testy na obecność SARS-CoV-2 z użyciem narzędzi CRISPRprof. dr hab. Matthias BochtlerInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk243 085243 085NZ1
16.Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19: nawyki mycia rąkprof. dr hab. Aleksandra ŁuszczyńskaSWPS Uniwersytet Humanstycznospołeczny297 840297 840HS6
17.Papaino-podobna proteaza SARS-CoV-2: inhibicja wirusowego enzymu przetwarzającego i deubikwitynizującego - kompleksowe badanie in silicodr hab. Joanna Sułkowska, prof. UWUniwersytet Warszawski135 240135 240NZ7
18.TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19dr Paweł ZmoraInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk1 064 400988 800NZ6
19.Strach przed pandemią. Błędy w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka w czasach koronawirusadr hab. Michał Krawczyk, prof. UWUniwersytet Warszawski323 697323 697HS4

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

PanelLiczba wniosków
złożonychw ocenie merytorycznejfinansowanych
HS1151124
NZ10910912
ST38383
Suma26225919

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.