Dodatkowe listy rankingowe w konkursie POLS


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają dodatkową listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu POLS ogłoszonego przez NCN w dniu 16 marca 2020 r., realizowanego w ramach tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich.

Finansowanie w konkursie POLS: 85% – środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021, 15% – współfinansowanie krajowe.


Dodatkowa lista rankingowa nr 1

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 23 marca 2021 r.
Tytuł  projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)/(EUR)
Sounding out survival: Wylesianie i praktyki dźwiękowe w Ajusco Green Belt, Meksykdr Andrew James GreenUniwersytet Warszawski549 750 PLN / (125 196 EUR)
Metody CR i konforemne w ogólnej teorii względnościdoc Arman Taghavi-ChabertUniwersytet Warszawski793750 PLN / (180 763 EUR)
Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznychdr Anderson Kendi Ramidan KoharaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie525 000 PLN / (119 560 EUR)
Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii chronicznego zapalenia wątroby typu Bdr Benita Ortega BerlangaInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk877 125 PLN / (199 751 EUR)

Dodatkowa lista rankingowa nr 2

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 16 kwietnia 2021 r. 
Tytuł  projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)/(EUR)
Metody zapobiegania secesji w prawie międzynarodowym: problem samostanowienia wewnętrznegodr Sava JankovicInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk539 794 PLN / (122 929 EUR)
Zrozumienie podstawowych mechanizmów roli nanocząsteczek mieszanego płynu do cięcia podczas suchej obróbki trudnych do cięcia materiałówdr Amit Rai DixitPolitechnika Opolska600 000 PLN / (136 640 EUR)
Wpływ właściwości fazy stałej na proces sedymentacjidoc. dr hab. Radovan NosekPolitechnika Śląska531 250 PLN / (120 983 EUR)

Dodatkowa lista rankingowa nr 3

 • Konkurs: POLS
 • Koordynator: dr Anna Fiust
 • Data ogłoszenia konkursu: 16 marca 2020 r.
 • Data publikacji: 24 maja 2021 r. 
Tytuł  projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)/(EUR)
Przedkliniczny rozwój nowej klasy małocząsteczkowych inhibitorów STAT3 jako samodzielnych leków przeciwnowotworowych oraz jako innowacyjnych partnerów dla chemio- i radioterapiidr Konstantinos KiakosInstytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk863 750 PLN / (196 705 EUR)
Modelowanie metalurgicznych, trybologicznych i zrównoważonych aspektów w energooszczędnej obróbce New Metastable Beta Titanium Alloy dla zastosowań w komponentach silników lotniczychdr Munish Kumar GuptaPolitechnika Opolska606 250 PLN / (138 063 EUR)
Biofizyczna i genomiczna charakterystyka sygnałów elektrycznych transmitowanych z korzeni do nadziemnych części roślindr Andrzej KurendaInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk874 250 PLN / (199 096 EUR)