Wyniki konkursu BEETHOVEN LIFE 1


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk o życiu, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie, ogłoszonego przez NCN w dniu 14 września 2018 r.

Uzasadnienia oceny są dostępne w systemie OSF.

Lista nagrodzonych projektów

  • Konkurs: BEETHOVEN LIFE
  • Koordynator:dr Anna Wiktor, dr Małgorzata Hasiec
  • Data ogłoszenia konkursu: 14 września 2018 r.

Środki przyznane (PLN)

LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki finansowe (PLN)
1Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc - synteza, analiza toksykologiczna i ocena biologiczno-terapeutycznaprof. dr hab. Maria Jolanta BryszewskaUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1 039 710
2Dynamika przestrzennej i czasowej zmienności genomowej Fagus sylvaticaprof. dr hab. Jarosław BurczykUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych737 780
3Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia?dr hab. Sławomir Stanisław CerbinUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii607 326
4U1 snRNP i poliadenylacja - nowe powiązaniaprof. dr hab. Artur Michał JarmołowskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii1 622 320
5Poznanie funkcji strigolaktonów w odpowiedzi roślin na stres suszy z wykorzystaniem kolekcji mutantów jęczmieniadr Marek MarzecUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1 021 103
6Wpływ wirusowej choroby skrzeli wywoływanej przez wirusa CEV (ang. carp edema virus) na odporność rybdr Krzysztof Łukasz RakusUniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii1 138 798
7Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinachprof. dr hab. Agnieszka Ewa SirkoInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk1 472 600
8Struktura i funkcja enzymów glicynowo-rodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowaniedr hab. Maciej SzaleniecInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk1 225 211
9Kompleks DREAM i NAC - molekularny mechanizm odpowiedzi roślin na stres wywołany czynnikami genotoksycznymidr Miriam Ewa Szurman-ZubrzyckaUniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska1 076 775
10Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu IIdr Paweł ZmoraInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk1 506 900