Wyniki konkursu CEUS-UNISONO


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu CEUS-UNISONO na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, ogłoszonego przez NCN w dniu 24 lutego 2020 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31

Lista rankingowa:

  • Konkurs: CEUS-UNISONO
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Anna Fiust, dr Monika Góral-Kurbiel, dr Małgorzata Jacobs-Kozyra
  • Data ogłoszenia konkursu: 24 lutego 2020 r.

Lista rankingowa nr 1 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2020-12-22

 

Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoŚrodki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów (NZ 8)dr hab. Małgorzata Hanna PilotMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii NaukSarah Marshall Konrad Lorenz Institute of Ethology, University of Veterinary Medicine Vienna1 197 804

Lista rankingowa nr 2 (GACR jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-01-05

 

Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoŚrodki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)

zwierzęcych sygnałów? (NZ8)

dr Tomasz Stanisław OsiejukUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRNDr Pavel Linhart PhDUniversity of South Bohemia in Ceskie Budejovice674 239
Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) - porównawcza biografia zbiorowa (HS2)dr Ewa Maria CiszewskaUniwersytet ŁódzkiMgr. Pavel Skopal Ph.D.Masaryk University439 200
Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzane na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki (ST8)dr hab. inż. Katarzyna Łucja SiuzdakInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdoc. RNDr. Vítězslav Straňák Ph.D.University of South Bohemia in Ceskie Budejovice1 491 000
Polielektrolity oparte na odnawialnym kwasie itakonowym do otrzymywania samoorganizujących się hydrożeli nanokompozytowych (ST5)dr hab. inż. Szczepan BednarzPolitechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiIng. Hynek Beneš Ph.D.Czech Academy of Sciences922 800
Przywrócenie wzorca aktywności korowej w mózgu zdrowym i w chorobie Alzheimera: bezpośrednia metoda weryfikacji teorii indeksu hipokampalnego (NZ4)dr Rafał CzajkowskiInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukprof. RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D., DSc.Czech Academy of Sciences1 341 600
Zmiany strukturalne fibroblastycznych czynników wzrostu jako narzędzie do wyjaśnienia mechanizmów zróżnicowanej odpowiedzi komórkowej (NZ3)dr hab. Małgorzata Urszula ZakrzewskaUniwersytet WrocławskiMgr. Pavel Krejčí Ph.D.Masaryk University1 593 600
Analiza strukturalna i funkcjonalna regulacji białka ORP8 transportującego lipidy (NZ1)dr hab. Bartosz Jan RóżyckiInstytut Fizyki Polskiej Akademii NaukMgr. et Mgr. Evžen Bouřa Ph.D.Czech Academy of Sciences360 000
Modelowanie flawin dla fotokatalizy organicznej (ST4)prof. dr hab. Marek SikorskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuprof. Ing. Radek Cibulka Ph.D.University of Chemistry and Technology Pargue1 180 560
Długotrwałe uczenie maszynowe na podstawie danych strumieniowych (ST6)prof. dr hab. inż. Michał Wojciech WoźniakPolitechnika WrocławskaIng. Jan Platoš Ph.D.Technical University of Ostrava596 700

Lista rankingowa nr 3 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-03-31

Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoŚrodki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Nierefleksywne przestrzenie funkcyjne: podejście fourierowskie vs martyngałowe (ST 1)dr hab. Michał WojciechowskiInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
dr Paul Franz Xaver
Müller
Johannes Kepler Universität Linz936 688

Lista rankingowa nr 4 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-05-31

Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoŚrodki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Radiosensybilizujące pochodne zasad pirymidynowych lub purynowych: spektrometria mas i metody kwantowochemiczne w badaniach nad oddziaływaniami z niskoenergetycznymi elektronami w fazie gazowej, klastrach z wodą oraz roztworze (ST 4)prof. dr hab. Janusz Adam RakUniwersytet GdańskiAssoc. Prof. Dr.rer.nat Stephan Denifl 
Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik
Leopold Franzens Universität Innsbruck
1 606 215

Lista rankingowa nr 5 (FWF jako agencja wiodąca)

Data opublikowania: 2021-07-13

Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuKierownik zagranicznyNazwa podmiotu zagranicznegoŚrodki przyznane polskiemu wnioskodawcy (PLN)
Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich (NZ 6)dr Tomasz Jan SkireckiCentrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoSusanne Drechsle
Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology
AUVA Trauma Research Center
1 126 650