Wyniki konkursu IdeaLab


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu IdeaLabogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r. Konkurs jest finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG

  • IdeaLab
  • Koordynator: dr Aneta Pazik
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.
Załączone opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie opublikowane wraz z listą projektów.
lp.Tytuł projektu (Panel)Kierownik projektuNazwa podmiotuPartnerzyPrzyznane środki (EUR)Przyznane środki (PLN)
1#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? Jan Jakub Piasecki Uniwersytet Jagielloński 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (Polska)

University of Oslo (Norwegia)

Politechnika Poznańska (Polska)

1 330 4305 667 500
2Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast. Zofia Boni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Uniwersytet Warszawski (Polska)

Center for International Climate Research (Norwegia)

Norwegian Institute for Air Research (Norwegia)

1 284 9445 473 734
3W jaki sposób wirtualne multisensoryczne doświadczenie wpływa na zachowania środowiskowe? Grzegorz Konrad Pochwatko Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk 

NILU - Norwegian Instutute for Air Research (Norwegia)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (Polska)

Uniwersytet Warszawski (Polska)

1 492 4066 357 500

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

 Liczba wniosków
Liczba złożonych wniosków o uczestnictwo w warsztatach IdeaLabLiczba wniosków o uczestnictwo w warsztatach IdeaLab skierowanych do oceny merytorycznejLiczba kandydatów rekomendowanych do udziału w warsztatach IdeaLabLiczba wniosków o finansowanie projektów badawczych przygotowanych w trakcie warsztatówLiczba pełnych wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w systemie OSFLiczba wniosków o finansowanie projektów badawczych, którym przyznano finansowanie
Suma20520134843

Dalsze postępowanie

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.