Wyniki konkursu PRELUDIUM 15, cz. 2


1 marca 2019 r.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają drugą część wyników konkursu PRELUDIUM 15 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, ogłoszonego w dniu 15 marca 2018 r. 

Lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych mgr Łukasz Marek Chyla Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji209 684