CHIST-ERA - zapowiedź konkursu i zaproszenie na konferencję


Monday, 10 May 2021

Jesienią 2021 r. sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) planuje ogłoszenie kolejnego konkursu (CHIST-ERA Call 2021) na międzynarodowe projekty badawcze w ramach dwóch obszarów tematycznych: 1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS); 2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM).

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z  krajów biorących udział w konkursie (lista krajów zainteresowanych udziałem w konkursie oraz wstępne szczegóły konkursu opublikowane są na stronie sieci CHIST-ERA). Wnioskodawców będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez poszczególne agencje finansujące uczestniczące konkursie.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

Jednocześnie sieć CHIST-ERA zaprasza zainteresowanych badaczy do udziału w CHIST-ERA Conference 2021, która odbędzie się w trybie online w dniach 25-26 maja 2021 r. Wydarzenie ma na celu wspólną analizę i uszczegółowienie tematów planowanego konkursu (Call 2021), dyskusję z ekspertami oraz stworzenie przestrzeni do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Szczegółowe informacje nt. konferencji i rejestracji dostępne są na stronie sieci CHIST-ERA pod adresem: https://www.chistera.eu/conference-2021-programme.