Trzecia lista rankingowa komponentów badawczych finansowanych przez NCN w ramach programu NAWA "Profesura Gościnna"


Friday, 14 May 2021

Przedstawiamy trzecią listę rankingową w ramach Naboru wniosków o finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. Do finansowania został skierowany jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę formalną. Nagrodzony projekt prof. Emiliana Kavalskiego pt. „Promując porządek w okresie zawirowań” będzie realizowany na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zobacz listę rankingową

Program „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)” został ogłoszony przez NAWA 1 czerwca 2020 r. Celem programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki naukowe poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy. Pierwsza edycja konkursu została skierowana do naukowców z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Badacze mogli zaplanować we wnioskach Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie pięć projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia do NCN wniosków o finansowanie tych badań w ramach Naboru. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie

„Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”. 

Lista nr 3 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Profesura Gościnna NAWA (edycja 1)”