Wybitni naukowcy z zagranicy mogą zrealizować badania w Polsce dzięki programowi POLONEZ BIS


Tuesday, 6 July 2021

Opublikowaliśmy przewodnik dla wnioskodawców w programie POLONEZ BIS. Dla uczonych i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Do udziału w programie zachęcają również uczestnicy pierwszej edycji programu POLONEZ.

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. – Zachęcamy wszystkich naukowców, którzy mają doskonały pomysł, by wzięli udział w konkursie i zrealizowali swoje badania w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, niezależność finansową i stworzenie własnego zespołu – mówi Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Film promocyjny skierowany do naukowców

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022. Przewodnik dla wnioskodawców, zawierający między innymi szczegółowy opis programu, informacje o składaniu aplikacji i wymaganych dokumentach, został opublikowany na stronie programu.

POLONEZ BIS Partner Search Tool

Z myślą o naukowcach i instytucjach, szukających odpowiednich partnerów, NCN uruchomiło także wyszukiwarkę POLONEZ BIS Partner Search Tool. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy. – Publikacja profilu w POLONEZ BIS Partner Search Tool nie jest obowiązkowa – zaznacza Jolanta Palowska. – Zachęcamy jednak do skorzystania z tej opcji. Im więcej ofert w bazie, tym łatwiej będzie kandydatom i instytucjom nawiązać bezpośredni kontakt i podjąć współpracę.

POLONEZ BIS Partner Search Tool

Dodatkowe informacje o programie

Zostali w Polsce

Polonez BIS jest kontynuacją zakończonego właśnie programu POLONEZ. W ramach trzech konkursów, ogłoszonych w latach 2015 i 2016, przyjechało do Polski 109 wybitnych naukowców z 28 krajów. Przez rok lub dwa pracowali w instytucjach naukowych, stworzyli nowe zespoły badawcze, uzyskali kolejne granty, zostali w Polsce i rekomendują udział konkursie innym naukowcom.

Dr Panagiotis Theodorakis przed przyjazdem do Polski pracował w Imperial College w Londynie, na uniwersytecie i politechnice w Wiedniu, odbył staże podoktorskie w Instytucie Maxa Plancka i na uniwersytecie w Moguncji. Decyzję o podjęciu pracy naukowej w Polsce podjął wspólnie z przyszłą żoną, także badaczką. Jest przekonany, że grant w konkursie POLONEZ był dla niego ogromnie ważny i choć bez niego pewnie zostałby w Polsce, to nie byłby w stanie kontynuować kariery naukowej. Dziś udział w tego typu programach rekomenduje swoim kolegom z ośrodków, w których wcześniej pracował. – Programy takie jak POLONEZ pozwalają tworzyć naprawdę otwarte środowisko naukowe – mówi badacz. Dr Panagiotis Theodorakis realizował swój grant w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie nadal pracuje. – Instytut jest właśnie takim miejscem, przyciągającym wielu doktorantów z zagranicy, mamy twórcze środowisko. Dr Theodorakis obecnie realizuje także granty w konkursach NCN SONATA BIS oraz OPUS, dotyczące kontrolowania płynów przy pomocy surfaktantów i kierowania ruchem płynu za pomocą podłoży gradientowych.

Dr Monika Kornacka jest zastępczynią dyrektora Instytutu Psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, kieruje „Emotion Cognition Lab”, w którym wykorzystuje aplikacje na urządzenia mobilne, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz okulografię do pomiarów procesów psychologicznych, a także testuje w jaki sposób te technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Wcześniej przez ponad dziesięć lat mieszkała we Francji, studiowała na University of Poitiers, a doktorat zrobiła na University of Lille. W trakcie prac nad doktoratem odbyła sześciomiesięczny staż na Uniwersytecie SWPS. I choć po uzyskaniu stopnia naukowego rozważała powrót do Polski, to – jak sama mówi – „nie było to absolutnie pewne”. – We Francji robiłam głównie badania w laboratorium, a w psychopatologii klinicznej coraz większy nacisk kładziono na metody, które można nazwać wielokrotnym dziennym próbkowaniem, czyli mierzeniem objawów u pacjentów w życiu codziennym przy użyciu aplikacji. Laboratorium, do którego przyjechałam w Polsce, już się zajmowało takimi pomiarami – mówi badaczka. Grant w programie POLONEZ pozwolił jej sprawdzić, jakie są możliwości sprzętowe w polskich ośrodkach, jak uzyskuje się zgody komisji etycznej, czy rekrutuje uczestników do badania. Po jego realizacji dostała szansę stworzenia własnego laboratorium i propozycję objęcia funkcji dyrektora Instytutu Psychologii w SWPS. – To jest uniwersytet, który daje spore możliwości badawcze, ma odpowiednią infrastrukturę i dobrych naukowców do współpracy. Projekt badawczy i uważne wybranie laboratorium, to według dr Kornackiej najważniejsza część przygotowywania wniosku w POLONEZIE. – Te osoby, które dobrze wybrały instytucje, w której realizowały grant, bardzo skorzystały – dodaje. Dziś dr Kornacka kieruje grantem SONATA NCN, w którym bada na jakie sposoby nasze myśli odpływają od aktualnego zadania („bujanie w obłokach” i ruminacje, powtarzające się myśli negatywne).