Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ


Friday, 16 July 2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (trzy stanowiska) oraz w grupie nauk o życiu (jedno stanowisko). Zgłoszenia są przyjmowane do 23 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora, 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań oraz biegle posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Głównym zadaniem koordynatorów będzie przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych – zaczynając od ich ogłoszenia, przez analizę złożonych wniosków, aż po zorganizowanie pracy Zespołów Ekspertów.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej NCN zakładce "Oferty pracy".