Profesura Gościnna NAWA: czwarty komponent badawczy finansowany przez NCN


Tuesday, 27 July 2021

W organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programie „Profesura Gościnna NAWA” Narodowe Centrum Nauki dofinansowuje badania podstawowe w postaci tzw. komponentu badawczego. W pierwszej edycji konkursu zespół oceniający NAWA wyłonił pięć projektów zawierających komponent badawczy, a NCN właśnie skierowało do finansowania już czwarty z nich.

Czwartym projektem, który otrzyma środki w wysokości ponad 211 tys. zł na realizację komponentu badawczego jest projekt pt. „Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka”. Badania przeprowadzi prof. Guillaume Laurent Thierry na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Lista rankingowa 

Program „Profesura Gościnna NAWA” zapewnia jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków NCN. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie rozpoznawalności polskich uczelni i umocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. W pierwszej edycji konkursu o przyznanie grantów mogli starać się badacze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W kolejnych latach, kolejne edycje programu będą adresowane także do innych dziedzin nauki.

Listy rankingowe komponentów badawczych finansowanych przez NCN w ramach pierwszej edycji programu „Profesura Gościnna NAWA” są na bieżąco uzupełniane.