Większy budżet na projekty NCN


Thursday, 19 August 2021

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki budżet Narodowego Centrum Nauki został w tym roku zwiększony o 30 mln złotych. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie badań w ramach konkursów ogłaszanych przez Centrum.

Głównym celem Narodowego Centrum Nauki jest wspieranie najbardziej wartościowych badań poprzez finansowanie projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich. W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania, Centrum przyznało blisko 23 tysiące grantów na najlepsze badania prowadzone w Polsce. Kilka lat temu budżet NCN pozwalał na sfinansowanie około 25 procent projektów zgłoszonych w poszczególnych konkursach, w tej chwili współczynnik ten wynosi średnio tylko około 15 procent. Dzięki zwiększeniu dotacji przez MEIN, NCN może w tym roku przeznaczyć więcej środków na badania, co stanowi pierwszy, ale istotny z punktu widzenia kolejnych lat, krok w kierunku systematycznego zwiększania nakładów na finansowanie nauki poprzez konkurencyjny system grantowy.

Decyzją Rady NCN dodatkowa kwota przyznana w tym roku przez MEiN zasili m.in. budżety konkursów SONATINA i MINIATURA. W konkursie SONATINA o granty mogą ubiegać się naukowcy rozpoczynający karierę (do trzech lat po doktoracie). O grant MINIATURA mogą występować osoby, które dotychczas nie kierowały grantami NCN, ani nie były laureatami stypendium i staży podoktorskich.

SONATINA 5 została rozstrzygnięta na początku sierpnia, nabór wniosków w konkursie SONATINA 6 rozpocznie się w połowie grudnia. Szczegóły dostępne są w harmonogramie konkursów na 2021 rok.

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA odbywa się w trybie ciągłym. Pierwsze wyniki 5. edycji konkursu zostały opublikowane w połowie sierpnia.