Prof. dr hab. Andrzej Sobczak

Andrzej Sobczak

prof. dr hab. Andrzej Sobczak

  • Jednostka: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Zakład: Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Stopnie naukowe uzyskał w latach: 1974 (magister chemii), 1979 (doktor nauk chemicznych) i 2006 (doktor habilitowany nauk medycznych, biologia medyczna). Tytuł naukowy profesora nauk medycznych uzyskał w 2013 r. Odbył staż podoktorski w Instytucie Chemii Organicznej Uniwersytetu w Würzburgu (1983-1985). Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Zainteresowania naukowe dotyczą dwóch obszarów badawczych: usuwania leków przeciwinfekcyjnych ze środowiska oraz redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu, w tym oceny szkodliwości alternatywnych źródeł dostarczania nikotyny do organizmu. Opublikował łącznie ponad 180 prac, w tym 60 z listy filadelfijskiej (indeks Hirscha 21, liczba cytowań bez autocytowań ponad 2400)

Promotor w 7 zakończonych przewodach doktorskich, kierownik w 2 grantach MNiSW, 2 grantach promotorskich, główny wykonawca/wykonawca w 13 grantach MNiSW i KBN. Otrzymał kilkanaście nagród naukowych/ dydaktycznych Rektora SUM oraz nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe (2010).

Redaktor prowadzący działu Redukcja Szkód: Zdrowie-Społeczeństwo-Rodzina w czasopiśmie „Medycyna Rodzinna”. Rzecznik dyscyplinarny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Nauczycieli Akademickich. Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi i medalem Komisji Edukacji Narodowej.