prof. dr hab. Bronisław Rudak

 

prof. dr hab. Bronisław Rudak

  • Jednostka: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (CAMK) PAN w Warszawie
 

Bronisław Rudak jest profesorem w dziedzinie nauk fizycznych; kieruje Zakładem Astrofizyki CAMK w Toruniu.

Jego tematyka badawcza obejmuje astrofizykę wysokich energii, astrofizykę relatywistyczną oraz astronomię wieloaspektową (multimessenger astronomy). Ma za sobą dłuższe pobyty naukowe (cztery lata) w Pennsylvania State University, Max-Planck-Institut für Astrophysik (Garching) i Dept. d’Astrophysique Relativiste et Cosmologie CNRS (Paris- Meudon). Przez dziesięć lat prowadził wykłady kursowe dla studentów fizyki i astronomii na UMK w Toruniu.

Od 2004 roku jest członkiem „The High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) Collaboration“, jednego z czołowych obserwatoriów badających Wszechświat w zakresie bardzo wysokich energii promieniowania gamma przy pomocy systemu obrazujących atmosferycznych teleskopów Czerenkowa (IACT) ulokowanych w Namibii. Jest też członkiem polskiego zespołu w konsorcjum „The Cherenkov Telescope Array (CTA) Consortium”; uczestniczy w opracowaniu programów badawczych przyszłych obserwatoriów CTA w Chile i na La Palmie.

Recenzował wnioski badawcze do KBN, NCN, MNiSW, National Research Foundation (RPA), Research Grants Council (Hongkong). Był członkiem ERC Consolidator Grant Peer Review Panel (PE9).

Jest Zastępcą Przewodniczącego Prezydium Komitetu Astronomii PAN w kadencji 2020-2023.