prof. dr hab. Ewa Mijowska

Ewa Mijowska

prof. dr hab. Ewa Mijowska

  • Jednostka: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wydział: Technologii i Inżynierii Chemicznej
 

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: chemia fizyczna). Od 2000 r. doktorantka w Politechnice Szczecińskiej (badania syntezy i charakterystyki nanostruktur molekularnych). W latach 2001-2004 była pracownikiem naukowym w Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden, kontynuując badania rozpoczęte w Polsce. Stopień doktora uzyskała w sierpniu 2004 r. na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy). W 2005 r. odbyła staż podoktorski w Surrey University, Guildford, Advanced Technology Institute w Wielkiej Brytanii. W październiku 2005 roku wróciła na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie (wówczas Politechnika Szczecińska). W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2012 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologa chemiczna. Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie. W latach 2006-2014 pełniła funkcję dyrektora Centrum Opartych na Wiedzy Technologii i Nanomateriałów. W 2015 roku została przewodnicząca komitetu naukowego cyklicznej Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”. Pełniła rolę kierownika jedenastu projektów z zakresu badań podstawowych i aplikacyjnych. W trakcie swojej działalności naukowo-dydaktycznej wypromowała sześciu doktorów nauk technicznych, wszystkie prace zostały wyróżnione przez Radę Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Była kilkukrotnie ewaluatorem europejskiego programu badawczego Graphene Flagship oraz ekspertem w panelach ST5 i ST8 w Narodowym Centrum Nauki. Opublikowała ponad dwieście prac znajdujących się na liście filadelfijskiej (indeks Hirscha 26, liczba cytowań bez autocytowań ponad 2200).