prof. dr hab. Jerzy Łuczka

Jerzy Łuczka

prof. dr hab. Jerzy Łuczka

  • Jednostka: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wydział: Matematyki, Fizyki i Chemii
  • Instytut: Fizyki
 

Profesor zwyczajny, fizyk o specjalności: klasyczna i kwantowa fizyka statystyczna. Studia z fizyki odbył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1971-74), zaś z fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Śląskim (1974-76). Doktorat obronił w 1981 r., a habilitację uzyskał w 1990 r. Tytuł profesora został mu przyznany w roku 1996. W latach 2002-2005 był dyrektorem Instytutu Fizyki. Zajmował również stanowisko kierownika Zakładu Fizyki Teoretycznej. Od 2000 r. - Fellow of the Institute of Physics (Wielka Brytania), od 2016 - członek Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2011-2019 był edytorem European Physical Journal B, a od 2019 r. jest edytorem Scientific Reports. W latach 2012-2015 pełnił funkcję przewodniczącego Statistical and Nonlinear Physics Division  Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Jest autorem licznych prac teoretycznych na temat zjawisk transportu w układach periodycznych (brownowskie motory molekularne, mechanizm zębatkowy, transport indukowany szumem, zjawisko ujemnej przewodności w złączach Jesephsona, sterowanie sprawnością przez fluktuacje termiczne, zjawiska anomalnej dyfuzji) oraz kwantowych układów otwartych (zjawiska w obecności dysypacji i defazingu, zasada partycji energii).

Więcej informacji: http://zft.us.edu.pl/index.php/people/13-staff/5-prof-dr-hab-jerzy-luczk...