prof. dr hab. Stanisław Lasocki

Stanisław Lasocki

prof. dr hab. Stanisław Lasocki

  • Jednostka: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Sejsmologii w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. Fizyk z wykształcenia, od 1975 roku związany z geofizyką, w szczególności z badaniami naturalnej i antropogenicznej sejsmiczności, do 2010 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, obecnie w IGF PAN. Główne zainteresowania badawcze to ocena zagrożenia sejsmicznego metodami statystyki matematycznej.

Jest autorem ponad 130 publikacji, przedstawiał wykłady wprowadzające na ponad 20 międzynarodowych sympozjach, koordynował lub uczestniczył w około 50 naukowych i licznych innowacyjnych projektach: krajowych, europejskich, w USA i w Południowej Afryce. W latach 2004-2005 pracował dla UNESCO jako konsultant monitorowania drgań gruntu w Libii. W latach 2013-2015 był członkiem sześcioosobowej komisji ICHESE, powołanej przez rząd włoski do zbadania możliwości związku pomiędzy eksploatacją węglowodorów w rejonie Emilia-Romagna, a katastrofalną sekwencją trzęsień ziemi w tym rejonie. Od 2007 kieruje w ramach Międzynarodowej Asocjacji Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi grupą roboczą ds. Sejsmiczności Wyzwalanej i Indukowanej. Od 2010 jest aktywnie zaangażowany w proces integracji europejskiej infrastruktury badawczej sejsmiczności indukowanej w ramach program integracyjnego European Plate Observing System (EPOS), głównego długoterminowego projektu infrastrukturalnego w naukach o Ziemi w Europie.