Slovenian Research Agency (ARRS)


Slovenian Research Agency (ARRS) jest niezależną organizacją finansującą badania ze środków publicznych. Wykonuje zadania związane z krajowym programem badań i rozwoju oraz Europejską Przestrzenią Badawczą. Celem agencji jest zapewnienie naukowcom stabilnego źródła finansowania badań naukowych. Agencja poprzez swoje działania wspiera politykę otwartej nauki, rzetelność naukową, równość płci i działa zgodnie z krajową strategią badań i innowacji.

W dniu 17 czerwca 2019 r. dyrektorzy agencji stowarzyszonych w ramach inicjatywy Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (CEUS) podpisali umowę w sprawie konkursu na dotacje, który umożliwi finansowanie wspólnych dwustronnych lub wielostronnych projektów badawczych naukowców z Polski, Austrii, Republiki Czeskiej i Słowenii.

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Kontakt:

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)