Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)


Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) to niemiecka organizacja finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jednym z priorytetów DFG jest wspieranie młodych naukowców oraz zapewnienie im równych szans w rozwijaniu kariery naukowej. Ponadto misją DFG jest inspirowanie badań interdyscyplinarnych oraz prowadzonych we współpracy międzynarodowej. Celem niemieckiej organizacji jest również promowanie badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców.

W 2013 r. NCN oraz DFG rozpoczęły prace nad przygotowaniem dwustronnego konkursu w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze we wspomnianych dyscyplinach został ogłoszony 12 września 2014 r.

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Kontakt

dr Małgorzata Jacobs, tel. +48 12 341 9173 (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

dr inż. Tomasz Szumełda, tel. +48 12 341 9174 (nauki ścisłe i techniczne)

Kontakt ds. ogólnych (w godz. 9:00-13:00)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016