Austrian Science Fund (FWF)


Logotyp Austrian Science Fund (FWF)Powstała w 1967 r. agencja Austrian Science Fund (FWF) jest centralną instytucją finansującą badania podstawowe w Austrii. Do priorytetowych obszarów działań FWF należy m.in. wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej.

5 kwietnia 2018 r. w Pradze dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz Przewodniczący FWF prof. Klement Tockner podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego ogłoszono konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Nabór wniosków we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN rozpoczął się wiosną 2019 r.

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Kontakt

dr Aneta Pazik, tel. 12 341 9171 (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)