Swiss National Science Foundation (SNSF)


Powstała w 1952 r. Swiss National Science Foundation (SNSF) jest szwajcarską instytucją finansująca projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. SNSF działa w ramach mandatu udzielonego przez szwajcarski rząd federalny. Jednym z priorytetów SNSF  jest wspieranie młodych naukowców.

22 listopada 2018 r. pomiędzy SNSF i NCN podpisane zostało porozumienie, mające na celu było uruchomienie konkursu na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, przeprowadzanego w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Szczegółowe warunki przyjmowania wniosków na projekty badawcze w ramach konkursu OPUS 20.

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Kontakt: