Rejestracja na warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych


piątek, 18 marca 2016

W ramach tegorocznych Dni NCN w Olsztynie odbędą się warsztaty poświęcone procesowi oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
  • kierowały/kierują projektem badawczym finansowanym w ramach konkursów krajowych (NCN, MNiSW, FNP) lub międzynarodowych,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej pięć prac o zasięgu międzynarodowym,
  • do tej pory nie były członkami Zespołów Ekspertów NCN.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów prowadzonych w grupach zgodnie z podziałem na obszary nauki w Narodowym Centrum Nauki (HS, NZ, ST).Termin: 12 maja 2016 r., w godz. 10.00-13.00.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, ul. Dybowskiego 11, Olsztyn.

Więcej informacji/rejestracja