Zbiorcze zestawienie jednostek naukowych i badawczych


środa, 31 sierpnia 2016

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015 wraz z kategoriami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Zestawienie prezentuje aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w odniesieniu do kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników. Zestawienia dla poszczególnych lat dostępne są tutaj.