Pierwsi laureaci konkursu MINIATURA 3 wyłonieni


środa, 25 września 2019

Znamy nazwiska pierwszych laureatów trzeciej edycji konkursu MINIATURA na działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. W pierwszej turze konkursu do finansowania zakwalifikowaliśmy 23 wnioski o wartości niemal 912 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 3 skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., nie kierowały i w momencie składania wniosku nie kierują realizacją projektu badawczego finansowanego przez NCN lub w ramach innych konkursów krajowych/międzynarodowych, jak również nie są laureatami konkursów NCN na stypendia doktorskie lub staże podoktorskie. Kandydat nie może być również wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Warunkiem udziału w konkursie jest również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej będącej wnioskodawcą.

W konkursie MINIATURA 3 na realizację działań takich jak badania wstępne, pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny można otrzymać od 5 do 50 tys. zł, a czas ich realizacji nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest od 17 czerwca do 30 września 2019 r., a cykl oceny jest skrócony do maksymalnie czterech miesięcy. Budżet konkursu MINIATURA 3 to aż 20 mln zł. 

Pierwszy konkurs MINIATURA ogłoszony i zakończony w 2017 r. cieszył się rekordowym zainteresowaniem naukowców. Dzięki MINIATURZE 1 wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. W drugiej edycji działania naukowe zrealizuje 716 naukowców, którzy otrzymali na ten cel ponad 25 mln zł. 

Listy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w konkursie MINIATURA 3.

Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco, w miarę postępowania prac zespołu ekspertów oceniającego wnioski.