Październikowe wyniki konkursu MINIATURA 3


środa, 23 października 2019

Do grona laureatów konkursu MINIATURA 3 dołączyło 142 naukowców, którzy otrzymają niemal 5,3 miliona złotych na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 31 działań o wartości 669 667 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 45 działań o wartości 1 620 101 zł
  • nauki o życiu: 66 działań o wartości 2 986 635 zł

Lista rankingowa nr 2