Kolejny laureat konkursu CEUS-UNISONO


Tuesday, 13 July 2021

Publikujemy kolejną listę rankingową w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski. Tym razem laureatem rekomendowanym w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) jest dr Tomasz Skirecki, który na realizację projektu pt. Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich otrzymał 1 126 650 zł.

Śmiertelność we wstrząsie septycznym sięga 50%, ale nawet jego przeżycie nie oznacza powrotu do zdrowia aż dla 60% chorych. Dotyczy to zwłaszcza populacji ludzi starszych, u których dochodzi do osłabienia mięśni, zaburzeń poznawczych oraz lękowych i emocjonalnych. Prowadzi to często do spadku jakości życia, a nawet konieczności pobytu w zakładach opiekuńczo-leczniczych ­– podkreśla dr Skirecki. Dlatego zaplanowane badania pomogą w opracowaniu skutecznej terapii zmniejszającej śmiertelność w przebiegu sepsy oraz poprawiającej jakość życia po jej przechorowaniu. Uzyskane wyniki pogłębią wiedzę o patofizjologii odległych następstw sepsy oraz pomogą w projektowaniu badań klinicznych z wykorzystaniem terapii komórkowych.

W konkursie CEUS-UNISONO zespół naukowy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs przeprowadzony jest w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) w ramach programu wielostronnego CEUS. Jest on realizowany we współpracy między NCN i agencjami finansującymi badania naukowe z Austrii (Austrian Science Fund, FWF), Czech (Czech Science FoundationGAČR) oraz Słowenii (Slovenian Research AgencyARRS).