Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2014


9 października 2014 r. po raz drugi została wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców, przyznawana w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. Uroczystość odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Ceremonię poprowadziła pani Grażyna Torbicka, a Nagrody wręczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Jacek Guliński, dyrektor NCN – prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Rady NCN – prof. Michał Karoński oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody NCN.

Laureatem Nagrody NCN może zostać uczony, który nie ukończył 40 roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanym w polskiej jednostce naukowej. Nagrodę ustanowiła Rada NCN w lutym 2013 r.

Kandydaci do Nagrody NCN mogą być zgłaszani przez byłych członków Rady NCN, dotychczasowych Przewodniczących Zespołów Ekspertów NCN, dotychczasowych członków Zespołów Ekspertów NCN powołanych do oceny wniosków w konkursie MAESTRO, dotychczasowych laureatów Nagrody NCN oraz innych wybitnych naukowców wskazanych przez Dyrektora NCN i Radę NCN. Każda z uprawnionych osób może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Wyróżnienie przyznaje Narodowe Centrum Nauki, zaś przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej oraz prac badawczych są fundatorami Nagrody. Fundatorem tegorocznej Nagrody w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest firma Meble Vox Sp. z o.o. Sp. j. W naukach  ścisłych i technicznych Nagrodę funduje EDF Polska S.A., zaś w naukach o życiu – firma Adamed Sp. z o.o.

Laureaci Nagrody NCN 2014

W 2014 r. Nagrodę NCN otrzymali profesorowie Janusz Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski.

Nagrodę w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymał prof. Marcin Miłkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za zaproponowanie oryginalnej wersji obliczeniowej teorii umysłu i jej obronę w monografii Explaining the computational mind wydanej przez prestiżowe wydawnictwo MIT Press.

W obszarze nauk o życiu Nagrodę otrzymał prof. Janusz Bujnicki, pracujący na co dzień w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Prof. Bujnicki został wyróżniony za opracowanie nowatorskich metod bioinformatycznych do badań kompleksów białek z RNA oraz ustalenie struktury i mechanizmu działania ludzkich enzymów odpowiedzialnych za biosyntezę RNA.

Prof. Michał Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego  otrzymał Nagrodę w obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych za odkrycie stanów kwantowych o splątaniu związanym oraz zbadanie nieaddytywności pojemności kanałów kwantowych.


Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2014 - reportaż


Fotorelacja

                        


PAP Nauka w PolsceForum AkademickieGazeta WyborczaRadio Kraków