Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2018


Podsumowanie uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018

plakat Nagroda NCN

Dziesiątego października 2018 r. po raz szósty została wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie, ustanowione w 2013 r. przez Radę NCN, przyznawane jest naukowcom do 40. roku życia za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. Co roku nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

Nagroda NCN jest też platformą współpracy między światem nauki i biznesu. Co roku zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które przyjmują rolę fundatorów, przekazując laureatom wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. Taka formuła umożliwia bezpośrednie wsparcie działalności młodych liderów, kształtujących przyszłość polskiej nauki. W tym roku w gronie fundatorów Nagrody NCN znalazły się: Grupa Adamed, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają byli członkowie Rady NCN, przedstawiciele Zespołów Ekspertów NCN i osoby oceniające wnioski w konkursie MAESTRO, laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inne znaczące postaci środowiska naukowego, wskazane przez dyrektora NCN i Radę NCN.

Nazwiska laureatów ogłoszone zostały podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2018, która odbyła się 10 października 2018 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

Laureaci Nagrody NCN 2018

Reportaż z uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2018


Logotyp Grupy Azoty fundatora Nagrody NCN 2017

logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP Nauka w Polsce   Forum Akademickie  


Gazeta WyborczaRadio Kraków