Dni Narodowego Centrum Nauki 2014


Plakat Dni NCN 2014

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbyła się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Nauki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło wydarzenie patronatem honorowym. Patronem medialnym Dni NCN jest Forum Akademickie.

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbyły się spotkania dla doświadczonych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, gdzie zaprezentowano ofertę konkursową Centrum. Spotkania były okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez Centrum. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Celem spotkania było przybliżenie pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Podczas warsztatów poruszone zostały takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej oraz finansowe rozliczanie realizowanych projektów. Przedstawione zostały problemy prawne, finansowe i administracyjne związane z obsługą projektów badawczych. Podczas Dni NCN zaprezentowano przykładowe projekty, które otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów przedstawili główne zadania i cele badawcze i opowiedzieli o kolejnych etapach pracy naukowej. Na zakończenie Dni NCN Rada Młodych Naukowców poprowadziła seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce.

Podsumowanie Dni NCN 2014

Program

9 kwietnia 2014 r.

9.30 – 10.00

Konferencja prasowa

Sala Senatu, Rektorat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

10.00 – 13.00

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Sala Rady Wydziału Humanistycznego

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A

14.00 – 17.00

Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki

Duża Aula Instytutu Informatyki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Akademicka 9, I piętro, sala 105

/wejście od pl. M. Curie-Skłodowskiej/

10 kwietnia 2014 r.

10.00 – 16.00

Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

Centrum Kongresowe

Uniwersytet Przyrodniczy

ul. Akademicka 15

11.00 – 14.00

Spotkania dla wnioskodawców

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

Aula im. Stefana kard. Wyszyńskiego

Katolicki Uniwersytet Lubelski

al. Racławickie 14

Nauki Ścisłe i Techniczne:

Aula Nr 3 Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40

Nauki o Życiu:

Aula Novum, Collegium Novum

Uniwersytet Medyczny

al. Racławickie 1

15.00 – 17.00

Seminarium Rady Młodych Naukowców

Aula III Wydziału Ekonomicznego

Rektorat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5


Organizatorzy: