Dni Narodowego Centrum Nauki 2018


W dniach 9 i 10 maja 2018 r. w Gdańsku odbyła się szósta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W części oficjalnej wydarzenia pierwszego dnia odbyło się uroczyste spotkanie otwierające z udziałem zaproszonych gości, a drugiego posiedzenie Rady NCN.

W części roboczej wydarzenia przeprowadzone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty dla wnioskodawców dotyczące procesu wnioskowania o finansowanie oraz warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych, na których omówiono różne zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków od strony formalnej oraz realizacją projektu.

Uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w spotkaniu, na którym we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE pracownicy NCN wyjaśniali, jakie możliwości grantowe oferuje Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), a także co zrobić, aby dostać prestiżowy grant ERC i gdzie szukać wsparcia.

Podsumowanie Dni NCN 2018

Reportaż z Dni NCN 2018 w Gdańsku


PROGRAM

9 maja 2018 r.

10.00 – 14.30

Spotkanie otwierające. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty

/wstęp wolny

15.00 – 18.00

Warsztaty dla wnioskodawców

/wstęp po rejestracji

10.00 – 15.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

grupa I i grupa II

/wstęp po rejestracji

10 maja 2018 r.

09.00 – 14.00

Posiedzenie Rady NCN

  z udziałem zaproszonych gości

  /spotkanie zamknięte

  08.00 – 13.30

  Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

   grupa III i grupa IV

   /wstęp po rejestracji

   9.30 – 13.45

   Warsztaty dla wnioskodawców

    Część w podziale na grupy zgodnie z obszarami nauk (HS, ST, NZ):

    /wstęp po rejestracji

    11.00 – 12.30

    III edycja Funduszy Norweskich i EOG – informacje wstępne

     /wstęp wolny

     14.30 – 17.00

     Granty ERC – droga do doskonałości naukowej

     Spotkanie organizowane we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE

     /wstęp wolny

      

     Lokalizacja wszystkich wydarzeń: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk


     Organizatorzy

     logotyp Narodowego Centrum Naukilogotyp Politechniki Gdańskiejlogotyp Uniwersytetu Gdańskiego logotyp Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego