Dni Narodowego Centrum Nauki 2015


W dniach 13-14 maja 2015 r. w Szczecinie odbyła się trzecia edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia byli Narodowe Centrum Nauki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska.

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki odbyły się: spotkania dla naukowców, podczas których zostanie zaprezentowana oferta konkursowa Centrum, warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN, w których wzięli udział pracownicy administracyjni jednostek naukowych, prezentacja laureatów konkursów NCN oraz posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki.

Podsumowanie Dni NCN 2015

Dni NCN 2015

Program

13 maja 2015 r.

9.30 – 10.00

 

Konferencja prasowa

Sala Senatu (nr 102), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

10.00 – 13.00

 

 

 

Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Sala Rad Wydziałów PUM (nr 109)

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

/wstęp dla zaproszonych gości

10.00 – 16.30

 

 

 

 

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Uniwersytet Szczeciński

al. Jana Pawła II 22a

grupa I: Mała Sala Senatu (nr 110)

grupa II: Duża Sala Senatu (nr 111)

/wstęp po rejestracji (rejestracja zostanie otwarta 31.03.2015 r.)

14.00 – 17.30

 

 

 

Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki

Aula im. prof. Zdzisława Łaskiego

Akademia Morska w Szczecinie

Wały Chrobrego 1-2, IV p.

/wstęp po rejestracji (e-mail: dni.ncn@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9181)

18.00

 

 

 

Koncert

Sala Symfoniczna

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48

/wstęp dla zaproszonych gości

14 maja 2015 r.

10.00 – 16.30

 

 

 

 

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

grupa III: Sala Kameralna (nr 102)

grupa IV: Sala Senatu (nr 105)

/wstęp po rejestracji (rejestracja zostanie otwarta 31.03.2015 r.)

11.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania dla wnioskodawców

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

Sala Kongresowa Wydziału Humanistycznego (nr 185)

Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

Nauki Ścisłe i Techniczne:

Audytorium im prof. Stanisława Skoczowskiego (aula nr 130)

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ul. 26 kwietnia 10

Nauki o Życiu:

Budynek Rektoratu – Aula

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1

/wstęp na spotkania wolny

Organizatorzy: