Akty prawne


Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz. U. z 2014, poz. 782 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

DataTytułPobierz
10 grudnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 listopada 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 października 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 września 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lipca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 maja 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8-9 kwietnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 marca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 lutego 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 stycznia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
16 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 listopada 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 października 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10-11 września 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lipca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 maja 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 kwietnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 marca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
12 grudnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 listopada 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 października 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 września 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 lipca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 czerwca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 maja 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 kwietnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 marca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 lutego 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
14 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 listopada 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
18 października 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 września 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
5 lipca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 czerwca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 maja 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 kwietnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 - 9 marca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lutego 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 - 13 stycznia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Protokół z posiedzenia Rady NCN 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
99/1312.12.2013Opinia Rady NCN dotycząca przedłużenia czasu trwania międzynarodowego projektu niewspółfinansowanego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych oraz zwiększenia środków finansowych na jego realizację
98/1312.12.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
97/1312.12.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
96/1312.12.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
95/1312.12.2013Warunki przeprowadzania konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez NCBR i NCN, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej
94/1312.12.2013Wprowadzenie zmian do składu Komisji Odwoławczej Rady NCN
93/1312.12.2013Warunki przeprowadzania konkursu „SYMFONIA 2”
92/1312.12.2013Warunki konkursu „FUGA 3” na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
91/1312.12.2013Warunki konkursu „ETIUDA 2” na stypendia doktorskie
90/1312.12.2013Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
89/1312.12.2013Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
88/1312.12.2013Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2014
87/1314.11.2013Warunki przeprowadzenia konkursu „Systemowa analiza szlaków w chorobach chronicznych” organizowanego przez NCN w ramach Wspólnego Planowania JPND
86/1314.11.2013Warunki przeprowadzenia konkursu „INFECT-ERA 2014”, organizowanego przez NCN w ramach konsorcjum Infect-ERA
85/1314.11.2013Określenie zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
84/1314.11.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin dla konkursów NCN „MAESTRO 5”, „HARMONIA 5”, SONATA BIS 3”, ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2013 r.
83/1323.10.2013Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 78/2013 z dnia 10 października 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „HARMONIA 5”, „MAESTRO 5”, „SONATA BIS 3”
82/1310.10.2013Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2013
81/1310.10.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
80/1310.10.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
79/1310.10.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
78/1310.10.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „SONATA BIS 3”, „MAESTRO 5” i „HARMONIA 5” ogłoszonych przez NCN w dniu 14 czerwca 2013 r.
77/1312.9.2013Wybór Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
76/1312.9.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
75/1312.9.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych i promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
74/1312.9.2013Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 6”
73/1312.9.2013Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 6”
72/1312.9.2013Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 6”
71/1312.9.2013Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
70/1323.8.2013Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 60/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
69/1313.8.2013Opinia dotycząca korekty projektu zmiany planu finansowego NCN na rok 2013 pozytywnie zaopiniowanego uchwałą Rady NCN nr 68/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
68/135.8.2013Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2013
67/1324.7.2013Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 60/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
66/1322.7.2013Otwarcie konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
65/1311.7.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
64/1311.7.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
63/1311.7.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
62/1311.7.2013Przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
61/1311.7.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”,
60/1311.7.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 5”, „PRELUDIUM 5”, „SONATA 5”
59/1313.6.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „Systemowa analiza szlaków w chorobach chronicznych” organizowanym przez NCN w ramach Wspólnego Planowania JPND
58/1313.6.2013Określenie zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektu badawczego realizowanego w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi
57/1313.6.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
56/1313.6.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
55/1313.6.2013Opinia Rady NCN dotyczącea oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
54/1313.6.2013Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA BIS 3”
53/1313.6.2013Warunki przeprowadzania konkursu „HARMONIA 5”
52/1313.6.2013Warunki przeprowadzania konkursu „MAESTRO 5”
51/1313.6.2013Zmiana uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotycząca określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN
50/133.6.2013Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
49/1326.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum HERA JRP
48/1319.5.2013Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach „OPUS 5”, „SONATA 5” „PRELUDIUM 5”, ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2013 r.
47/1319.5.2013Uzupełnienie składu Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
46/1312.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursie „FUGA 2” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
45/1312.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie „ETIUDA 1” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
44/138.5.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
43/138.5.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
42/138.5.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
41/138.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym w dniu 15 listopada 2012 r.
40/138.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 4” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
39/138.5.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 4” ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r.
38/1330.4.2013Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
37/1311.4.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora złożonych w konkursie „FUGA 2” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
36/1311.4.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie „ETIUDA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
35/1311.4.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „MAESTRO 4” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
34/1311.4.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „HARMONIA 4” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 r.
33/1311.4.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
32/1311.4.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
31/1322.3.2013Wybór przewodniczącego Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SYMFONIA 1” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 listopada 2012 r.
30/1314.3.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
29/1314.3.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
28/1314.3.2013Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin NCN
27/1314.3.2013Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
26/1314.3.2013Ocena merytoryczna wykonania zadań przez Dyrektora NCN
25/1314.3.2013Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2013
24/1314.3.2013Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
23/1314.3.2013Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2012
22/1314.2.2013Warunki przeprowadzania konkursu „OPUS 5”
21/1314.2.2013Warunki przeprowadzania konkursu „SONATA 5”
20/1314.2.2013Warunki przeprowadzania konkursu „PRELUDIUM 5”
19/1314.2.2013Określenie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
18/1314.2.2013Określenie zasad tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN
17/1314.2.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach programu CHIST-ERA
16/1314.2.2013Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
15/1314.2.2013Opinia Rady NCN dotycząca przedłużenia czasu trwania i zwiększenia środków finansowych na realizację projektu badawczego własnego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
14/1314.2.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
13/1314.2.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
12/1314.2.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
11/1314.2.2013Ustanowienie Nagrody NCN dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe
10/1314.2.2013Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONTA 4”, SONATA BIS 2” ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r.
9/1331.1.2013Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. z pózn. zm do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
8/1330.1.2013Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „PER ASPERA AD ASTRA” ogłoszonym przez NCN w dniu 28 maja 2012 r.
7/1329.1.2013Ustalenie kursu walut w projektach badawczych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN w ramach inicjatyw międzynarodowych
6/1331.1.2013Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 4/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SONATA BIS 2”
5/1331.1.2013Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 3/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4”
4/1314.1.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie „SONATA BIS 2” ogłoszonym przez NCN w dniu 15 września 2012 r.
3/1314.1.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach „OPUS 4”, „PRELUDIUM 4”, „SONATA 4” ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2012 r.
2/1310.1.2013Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych własnych i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
1/1310.1.2013Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN