Akty prawne


Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz. U. z 2014, poz. 782 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2013 poz. 267, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

DataTytułPobierz
10 grudnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 listopada 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 października 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 września 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lipca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 maja 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8-9 kwietnia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 marca 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 lutego 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 stycznia 2015Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
16 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 grudnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 listopada 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 października 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10-11 września 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lipca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 czerwca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 maja 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 kwietnia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 marca 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
19 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 lutego 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2014Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
12 grudnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 listopada 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 października 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 września 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 lipca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 czerwca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 maja 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 kwietnia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 marca 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 lutego 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2013Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
14 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 grudnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 listopada 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
18 października 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 września 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
5 lipca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 czerwca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 maja 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 kwietnia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 - 9 marca 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 lutego 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11 - 13 stycznia 2012Protokół z posiedzenia Rady NCN 
DataTytułPobierz
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Protokół z posiedzenia Rady NCN 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
65/1130.12.2011Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN wielostronnej umowy o współpracy pomiędzy partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum ASPERA
64/118.12.2011Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
63/118.12.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny zaopiniowanych raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.
62/118.12.2011Otwarcie konkursu uzupełniającego na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
61/118.12.2011Wybór Koordynatorów Dyscyplin
60/118.12.2011Opinia dotycząca planu finansowego NCN na rok 2012
59/118.12.2011Wprowadzenie zmian do regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
58/118.12.2011Określenie warunków konkursu na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora - „Staże podoktorskie NCN”
57/118.12.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej
56/118.12.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
55/1125.11.2011Przedłużenie terminu składania wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15.09.2011
54/1110.11.2011Tworzenie i zasady działania korpusu ekspertów
53/1110.11.2011Wyrażenie zgody na zawarcie przez Dyrektora NCN wielostronnej umowy o współpracy pomiędzy partnerami wchodzącymi w skład konsorcjum HERA JRP, European Science Foundation oraz Irish Research Humanities and Social Sciences
52/1110.11.2011Ustalenie wysokości środków finansowych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursie dla doświadczonych naukowców ogłoszonym przez NCN w dniu 15.06.2011
51/1110.11.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/1110.11.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
49/1110.11.2011Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów wybranych uchwałą nr 45/2011 do oceny wniosków w konkursie dla doświadczonych naukowców
48/1110.11.2011Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
47/1113.10.2011Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
46/1113.10.2011Opinia dotycząca potrzeby zwolnienia z obowiązku stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych do zamówień, których przedmiotem są dostawy materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i odczynników chemicznych, wykorzystywanych do realizacji zadań badawczych przewidzianych w grantach
45/1113.10.2011Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe
44/1113.10.2011Zmiana uchwały Rady NCN nr 3/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. dotycząca przyjęcia Regulaminu działania Rady NCN
43/1113.10.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
42/1113.10.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
41/116.10.2011Określenie zasad oceny projektów badawczych w konkursie na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
40/118.09.2011Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
39/118.09.2011Otwarcie konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin
38/118.09.2011Zmiana uchwały nr 5/11 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie określenia dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
37/118.09.2011Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
36/118.09.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
35/118.09.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
34/118.09.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
33/1108.09.2011Określenie projektów badawczych, które podlegają obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu
32/1108.09.2011Powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN
31/1111.07.2011Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 20/2011, uzupełnionych uchwałą nr 26/2011 i uchwałą nr 29/2011
30/1104.07.2011Uzupełnienie składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 20/2011 i uzupełnionych uchwałą nr 26/2011
29/1130.06.2011Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2011
28/1130.06.2011Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin
27/1130.06.2011Wyboru członków Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
26/1130.06.2011Uzupełnienia składów Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r. wybranych przez Radę NCN i zatwierdzonych uchwałą nr 20/11
25/1130.06.2011Zmiany uchwały Rady NCN nr 12/11 z późn. zm. dotyczącej określenia Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
24/119.06.2011Uzupełnienie list członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW, przyjętych uchwałą Rady NCN nr 16/11 z późn. zm. przyjętymi uchwałami Rady NCN nr 19/11 i 21/11
23/119.06.2011Zmiany uchwały Rady NCN nr 12/11 w treści ustalonej uchwałą Rady NCN nr 15/2011 dotyczącej określenia regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
22/119.06.2011Określenie "Zasad etycznych członków Rady i ekspertów NCN"
21/1118.05.2011Zmiana uchwały Rady NCN nr 16/11 w treści ustalonej uchwałą Rady NCN nr 19/11 dotyczącej wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
20/1112.05.2011Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny projektów badawczych w konkursach ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2011 r
19/1112.05.2011Zmiana uchwały Rady NCN nr 16/11 dotyczącej wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
18/1112.05.2011Zatwierdzenie rocznego planu działalności NCN na 2011 rok
17/1112.05.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
16/116.05.2011Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
15/1114.04.2011Zmiana uchwały nr 12/11 Rady NCN dotyczącej określenia regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
14/1110.03.2011Wskazanie członka Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora NCN
13/1110.03.2011Wybór Koordynatorów Dyscyplin
12/1110.03.2011Określenie regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
11/1110.03.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych
10/1110.03.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
9/1110.03.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
8/1110.03.2011Warunki przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
7/1110.03.2011Zmiana uchwały nr 5/11 Rady NCN w sprawie określenia dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przyprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
6/114.03.2011Przedstawienie Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora NCN
5/1110.02.2011Określenie dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych
4/1110.02.2011Opinia dotycząca prognozowanych wydatków NCN na lata 2012 – 2014
3/1110.02.2011Opinia dotycząca sprawozdania z działalności NCN za rok 2010
2/1110.01.2011Otwarcia konkursu na stanowisko konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin
1/115.01.2011Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
3/1015.12.2010Przyjęcie regulaminu działania Rady NCN
2/1015.12.2010Wskazanie członków Rady NCN do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN
1/1015.12.2010Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2011