Akty prawne


Rozwiń wszystkie akty

Zwiń wszystkie akty

Ustawy

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum NaukiDz.U. 2016 poz. 1071, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system naukiDz. U. 2010 Nr 96, poz. 620, z późn. zm. 
30.04.2010Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukiDz.U. 2018 poz. 87 
6.09.2001Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznejDz.U. 2016 poz. 1764, z późn. zm. 
9.10.2000Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania AdministracyjnegoDz.U. 2017 poz. 1257, z późn. zm. 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DataTytułMiejsce publikacji:Pobierz
09.09.2015Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum NaukiDz. U. z 2015 r. poz. 1381 
21.01.2014Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
8.08.2011Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 179, poz. 1069 
20.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCNDz. U. Nr 8, poz. 34 
7.12.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCNDz. U. Nr 238, poz. 1585 
30.11.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCNDz. U. 2011 Nr 10, poz. 51 
27.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCNDz. U. Nr 181, poz. 1223 
23.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i tryb wyłaniania kandydatów na członków Rady NCNDz. U. Nr 181, poz. 1220 
9.09.2010Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum NaukiDz. U. Nr 171, poz. 1154 

Decyzje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

TytułPobierz
Sposób i tryb naboru kandydatów na członków Rady NCN 
Powołanie Zespołu Identyfikującego Członków Rady NCN 

Zarządzenia Dyrektora NCN

DataTytułPobierz
16.01.20182/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
16.01.20181/2018 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
13.12.201776/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze 
5.09.201755/2017 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
21.06.201735/2017 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
22.03.201713/2017 – Zmiana nazwy Komisji ds. Integralności Badań Naukowych w Zarządzeniu Dyrektora nr 26/2016 
14.12.201653/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów 
19.09.201644/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
26.08.201640/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
07.07.201626/2016 – Powołanie Komisji ds. Integralności Badań Naukowych 
15.06.201622/2016 – Wprowadzenie procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania 
09.06.201621/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów 
09.06.201620/2016 – Warunki zwrotu kosztów podróży dla krajowych członków Zespołów Ekspertów 
19.02.20164/2016 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 
8.01.20161/2016 – Wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201564/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
18.09.201549/2015 – Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201542/2015 – Zasady etyczne Dyrektora, Zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Narodowego Centrum Nauki 
25.05.201524/2015 – wynagrodzenia ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen 
23.02.201512/2015 – procedura przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki 
15.12.201451/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespół Ekspertów w konkursie BEETHOVEN 
12.12.201450/2014 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.12.201341/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania przez Zespoły Ekspertów ocen wniosków wstępnych złożonych w konkursie TANGO, w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NCN i NCBR 
16.12.201340/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
16.09.201332/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.03.201316/2013 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
31.08.201236/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
29.06.201228/2012 – Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
16.05.201223/2012 – Ustalenie procedur organizowania i przeprowadzania kontroli projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 
12.03.20129/2012 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
30.12.201149/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
13.10.201128/2011 – Zmiana załącznika do zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora NCN z dnia 1.06.2011 w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 
14.07.201113/2011 – Zmiana zarządzenia z dnia 1.06.2011 
1.06.201111/2011 – Określenie szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów 

Protokoły z posiedzeń Rady NCN

Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
13-14 grudnia 2017Posiedzenie Rady NCN 14 grudnia 2017 r. 
8-9 listopada 2017Posiedzenie Rady NCN 9 listopada 2017 r.  
11-12 października 2017Posiedzenie Rady NCN 12 października 2017 r.  
13-14 września 2017Posiedzenie Rady NCN 14 września 2017 r. 
5-6 lipca 2017Posiedzenie Rady NCN 6 lipca 2017 r. 
7-8 czerwca 2017Posiedzenie Rady NCN 8 czerwca 2017 r. 
10-11 maja 2017Posiedzenie Rady NCN 10 maja 2017 r. 
5-6 kwietnia 2017Posiedzenie Rady NCN 6 kwietnia 2017 r. 
8-9 marca 2017Posiedzenie Rady NCN 9 marca 2017 r. 
8-9 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
2 lutego 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
11-12 stycznia 2017Protokół z posiedzenia Rady NCN 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
15 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 15 grudnia 2016 r.. 
14 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 14 grudnia 2016 r. 
7 grudnia 2016Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9-10 listopada 2016Posiedzenie Rady NCN 9-10 listopada 2016 r. 
12-13 października 2016Posiedzenie Rady NCN 12-13 października 2016 r. 
7-8 września 2016Posiedzenie Rady NCN 7-8 września 2016 r. 
6-7 lipca 2016Posiedzenie Rady NCN 6-7 lipca 2016 r.  
8-9 czerwca 2016Posiedzenie Rady NCN 8-9czerwca 2016 r. 
11-12 maja 2016Posiedzenie Rady NCN 11-12 maja 2016 r. 
13-14 kwietnia 2016Posiedzenie Rady NCN 13-14 kwietnia 2016 r.  
2-3 marca 2016Posiedzenie Rady NCN 2-3 marca 2016 r. 
10-11 lutego 2016Posiedzenie Rady NCN 10-11 lutego 2016 r. 
12-14 stycznia 2016Posiedzenie Rady NCN 12-14 stycznia 2016 r. 
Data posiedzeniaInformacja z posiedzeniaPobierz protokół
8 grudnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 listopada 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
13 października 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
8 września 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
30 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
9 czerwca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
12 maja 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
14 kwietnia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
4 marca 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 lutego 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
10 stycznia 2011Protokół z posiedzenia Rady NCN 
15 grudnia 2010Posiedzenie Rady NCN 15 grudnia 2010 r. 

Uchwały Rady NCN

NumerDataTytułPobierz
122/1714.12.2017Opinia dotyczącej oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
121/1714.12.2017Opinia dotyczącej oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
120/1714.12.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
119/1714.12.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
118/1714.12.2017Warunki i regulamin konkursu UWERTURA 2 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
117/1714.12.2017Warunki przeprowadzania konkursu ETIUDA 6
116/1714.12.2017Warunki przeprowadzania konkursu SONATINA 2
115/1714.12.2017Zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Naukiw zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
114/1714.12.2017Zaopiniowanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Narodowym Centrum Nauki
113/1714.12.2017Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2018
112/174.12.2017Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
111/1723.11.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
110/1722.11.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
108/179.11.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie MAESTRO 9
107/179.11.2017Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu QuantERA
106/179.11.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI Urban Europe
105/179.11.2017Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
104/179.11.2017Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
102/179.11.2017Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1
101/179.11.2017Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
100/179.11.2017Opinia dotycząca projektu planu finansowego NCN na rok 2018
99/1730.10.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13
98/1727.10.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
97/1727.10.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
96/1727.10.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do dodatkowego postępowania dowodowego
95/1723.10.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13
94/1712.10.2017Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1
93/1712.10.2017Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
92/1712.10.2017Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
91/1712.10.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
90/1712.10.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR 2018
89/1712.10.2017Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR
88/1712.10.2017Wybór Koordynatorów Dyscyplin NCN w grupie Nauk o Życiu
87/1712.10.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 1
86/1712.10.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych grup dyscyplin w konkursach NCN MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13
85/1712.10.2017Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
84/1729.9.2017Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin NCN
83/1714.09.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
82/1714.09.2017Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze
81/1714.09.2017Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 14
80/1714.09.2017Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 14
79/1714.09.2017Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
78/1725.8.2017Przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7
77/1711.8.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 13 i PRELUDIUM 13
76/1714.7.2017Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
75/176.7.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 13 i PRELUDIUM 13
74/176.7.2017Ocena raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
73/176.7.2017Ocena raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
72/176.7.2017Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin NCN
71/176.7.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
70/176.7.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 13, PRELUDIUM 13
69/176.7.2017Przyznanie nagrody rocznej głównemu księgowemu NCN
68/176.7.2017Przyznanie nagrody rocznej Zastępcy Dyrektora NCN
67/176.7.2017Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi NCN
66/176.7.2017Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Zastępcę Dyrektora NCN
65/176.7.2017Ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez Dyrektora NCN
64/1728.6.2017Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy NCN a Towarzystwem Maxa Plancka na utworzenie w Polsce centrów doskonałości naukowej
63/178.6.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
62/178.6.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane w ramach konkursu sieci CHIST- ERA III
61/178.6.2017Zgoda na zawarcie przez Dyrektora NCN umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, które częściowo mieszczą się w kwocie środków ustalonych na konkurs POLONEZ 1, POLONEZ 2, POLONEZ 3
60/178.6.2017Warunki konkursu HARMONIA 9
59/178.6.2017Warunki konkursu SONATA 13
58/178.6.2017Warunki konkursu SONATA BIS 7
57/178.6.2017Warunki konkursu MAESTRO 9
56/178.6.2017Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
55/178.6.2017Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
54/1731.5.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
53/1722.5.2017Przedłużenie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach OPUS 13, PRELUDIUM13
52/1710.5.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
51/1710.5.2017Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
50/1710.5.2017Opinia dotycząca oceny raportów końcowych międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
49/1710.5.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursie MINIATURA 1
48/1710.5.2017Określenie zasad tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów NCN
47/176.4.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie ETIUDA 5
46/176.4.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie staży w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC w konkursie UWERTURA 1
45/176.4.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie SONATINA 1
44/176.4.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
43/176.4.2017Zmiany do Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki
42/176.4.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia doktorskie w konkursie ETIUDA 5
41/176.4.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w konkursie SONATINA 1
40/176.4.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12
39/1731.3.2017Zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1
38/1714.3.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu sieci M-ERA.NET 2
37/179.3.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
36/179.3.2017Zwiększenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie M-ERA.NET2
35/179.3.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków, którym został przywrócony termin do złożenia w konkursach NCN
34/179.3.2017Zatwierdzenie planu działalności NCN na rok 2017
33/179.3.2017Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji zadań NCN za rok 2016
32/179.3.2017Opinia dotycząca sprawozdania finansowego NCN za rok 2016
31/179.3.2017Zmiana warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy wielostronnej UNISONO
30/179.3.2017Warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 13
29/179.3.2017Warunki przeprowadzania konkursu OPUS 13
28/179.3.2017Zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich
27/179.3.2017Zasady etyczne ekspertów oceniających wnioski w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze
26/171.3.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
25/1721.2.2017Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach ogłoszonych przez NCN 15 grudnia 2016 r.
24/1717.2.2017Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12
23/179.2.2017Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez NCN
22/179.2.2017Określenie zasad etycznych członków Rady i ekspertów NCN
21/179.2.2017Wysokość środków finansowych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu EqUIP
20/179.2.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie Belmont Forum w ramach programu BiodivERsA
19/179.2.2017Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku skierowanego przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
18/179.2.2017Zmiana Regulaminu działania Rady NCN
17/179.2.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN 2
16/179.2.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN 2
15/179.2.2017Wybór Koordynatora Dyscyplin NCN
14/179.2.2017Opinia dotycząca oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
13/172.2.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
12/172.2.2017Zmiany w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12
11/172.2.2017Opinia dotycząca zmiany planu finansowego NCN na rok 2017
10/172.2.2017Opinia dotycząca zmiany w planie finansowym w układzie zadaniowym NCN na rok 2017 oraz na 2 kolejne lata
9/1712.1.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia
8/1712.1.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do spraw rozliczania projektów badawczych, staży, stypendiów i działań naukowych finansowanych ze środków NCN oraz projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN
7/1712.1.2017Wprowadzenie zmian w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach SONATA BIS 6, MAESTRO 8 i HARMONIA 8
6/1712.1.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w konkursie JPI AMR
5/1712.1.2017Zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych finansowanych w ramach programu Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) w ramach sieci JPI Urban Future
4/1712.1.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie NCN POLONEZ 3
3/1712.1.2017Wybór członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach NCN OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12
2/1712.1.2017Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w konkursie POLONEZ 3
1/1712.1.2017Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin w konkursach NCN OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12