KODA z 3 października 2016 r.


Wydarzenia

Nagroda NCN 2016

Za niespełna dwa tygodnie, 12 października, po raz czwarty odbędzie się gala wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki, wyróżnienia przyznawanego młodym uczonym za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych. W tym roku Nagrodę ufundują firmy EDF Polska S.A. (nauki ścisłe i techniczne), Grupa Azoty S.A. (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce) oraz Biprostal S.A. i Koksoprojekt Sp. z o.o. (nauki o życiu).

Posiedzenie Rady NCN i Kapituły Nagrody NCN

W dniach 7-8 września odbyło się posiedzenie Rady NCN. Oprócz comiesięcznych prac poszczególnych Komisji, podczas spotkania obradowała Kapituła Nagrody NCN, która wyłoniła laureatów czwartej edycji Nagrody NCN. W trakcie posiedzenia ustalone zostały także warunki przeprowadzenia konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 i POLONEZ 3.

POLONEZ 3 – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi POLONEZ 3, które odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Formularz rejestracji jest dostępny na stronie NCN.

Zakończenie rejestracji na warsztaty dla wnioskodawców

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z przygotowania wniosków o finansowanie projektów badawczych limit miejsc na wszystkie planowane terminy (do czerwca 2017 r.) został wyczerpany.

Konkursy

390 mln w nowej edycji konkursów NCN

Ogłosiliśmy kolejną edycję konkursów. Już po raz dwunasty można ubiegać się o finansowanie w ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Ruszają też dwa konkursy międzynarodowe – polsko-niemiecki BEETHOVEN 2 oraz, przeprowadzany po raz ostatni, POLONEZ 3.

UWERTURA 1

15 grudnia po raz pierwszy ogłosimy konkurs UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. To efekt współpracy NCN z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees.

NCN koordynatorem programu QuantERA

Komisja Europejska przeznaczyła 11,5 miliona euro na koordynowany przez NCN program QuantERA – największy grant przyznany Polsce w programie ramowym Horyzont 2020. Celem programu jest wspieranie badań z zakresu technologii kwantowych oraz stworzenie wspólnej europejskiej strategii rozwoju tej dziedziny badawczej.

Polskie projekty nagrodzone w konkursie HERA

Pięć projektów, w których udział biorą polscy naukowcy, otrzymało finansowanie w konkursie Uses of the Past zorganizowanym przez NCN we współpracy z siecią HERA, wspierającą badania naukowe z zakresu humanistyki.

Polacy zbadają bioróżnorodność

Cztery projekty z udziałem polskich naukowców zostały wyłonione w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA, zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie.

Co nowego

Zbiorcze zestawienie jednostek naukowych i badawczych

Przedstawiamy zbiorcze zestawienie wszystkich jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2015. Publikacja prezentuje aktywność grantową wnioskodawców NCN w odniesieniu do kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Najcenniejsze europejskie źródło strategicznego rozwoju

W związku z planowanym przez Komisję Europejską zmniejszeniem środków na badania naukowe w programie Horyzont 2020, Science Europe opublikowało apel zatytułowany „Finansowanie badań w Horyzoncie 2020: Najcenniejsze europejskie źródło strategicznego rozwoju”, do którego dołącza również NCN.

Polska wschodzącą gwiazdą w rankingu Nature

W raporcie „Nature Index 2016 Rising Stars” Polska została wymieniona jako pierwsza wśród „wschodzących gwiazd nauki” – krajów, których pozycja w rankingu „Nature” spektakularnie wzrosła w ostatnich czterech latach. W raporcie można przeczytać o roli, jaką w tej zmianie odegrało m.in. NCN.

Publikacje

Odpowiedź NCN Profesor Borkowskiej

15 września w „PAUzie Akademickiej” ukazał się tekst prof. Grażyny Borkowskiej z Instytutu Badań Literackich PAN dotyczący odrzucenia wniosku Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W kolejnym numerze czasopisma prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, odpowiada na pytania prof. Borkowskiej.