Aktualności


Konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin HS i NZ

Friday, 16 July 2021

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (trzy stanowiska) oraz w grupie nauk o życiu (jedno stanowisko). Zgłoszenia są przyjmowane do 23 sierpnia 2021 r. »


Kolejny laureat konkursu CEUS-UNISONO

Tuesday, 13 July 2021

Publikujemy kolejną listę rankingową w międzynarodowym konkursie CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski. Tym razem laureatem rekomendowanym w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) jest dr Tomasz Skirecki, który na realizację projektu pt. Leczenie długoterminowych następstw sepsy za pomocą mezenchymalnych komórek stromalnych z tkanki tłuszczowej w modelach mysich otrzymał 1 126 650 zł. »


Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii

Monday, 12 July 2021

Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej. Na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony instytucji zagranicznych do finansowania skierowanych zostało 20 projektów z udziałem zespołów z Czech, Szwajcarii i Austrii o wartości ponad 26 mln zł. »


Pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności już wkrótce

Thursday, 8 July 2021

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (oficjalnie rozpoczynające działalność w październiku 2021 roku jako następca sieci BiodivERsA) wkrótce uruchomi pierwszy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze zatytułowany Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea.  »


Wybitni naukowcy z zagranicy mogą zrealizować badania w Polsce dzięki programowi POLONEZ BIS

Tuesday, 6 July 2021

Opublikowaliśmy przewodnik dla wnioskodawców w programie POLONEZ BIS. Dla uczonych i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Do udziału w programie zachęcają również uczestnicy pierwszej edycji programu POLONEZ. »


Nagranie konferencji promującej fundusze norweskie i panel Open Access

Monday, 5 July 2021

NCN zarządza programem Badania podstawowe finansowanym z funduszy norweskich i funduszy EOG. W jego ramach organizowane są konkursy GRIEG, IdeaLab i POLS. 17 czerwca odbyła się konferencja promująca program wraz z ofertą konkursową. Nagranie z niej jest już dostępne na naszym kanale na YouTube. »


Decyzje w konkursie MINIATURA 5

Thursday, 1 July 2021
Dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 w maju, które nie zostały zakwalifikowane do finansowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Uzasadnienia dostępne są w systemie ZSUN/OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz Elektronicznych Skrzynek Podawczych ESP (ePUAP).

Pages