dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

Weronika Bieniasz

Dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

Absolwentka fizyki  stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera fizyki. Praca magisterska dotyczyła spektroskopowych badań biologicznych cząsteczek: jonizacja cząsteczek tetrahydrofuranu w zderzeniach z elektronami. Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskała obroniwszy pracę doktorską zatytułowaną „Dissociative electron attachment and dipolar dissociation processes in organic molecules found in the interstellar medium” na The Open University w Milton Keynes, Wielka Brytania.

Współautorka wielu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, licznych wystąpień na konferencjach międzynarodowych. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego LASSIE 7 FP (The Open University) oraz projektu badawczego PAMS 7 PR (Uniwersytet Jagielloński). Stypendystka programu START 2015 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wykazuje duże doświadczenie i zaangażowanie we współpracy naukowej z renomowanymi grupami uniwersyteckimi jak i instytucjami naukowymi na świecie w swej dziedzinie, m.in. Univeristy of Innsbruck, Leiden Observatory, Queen's University Belfast, The Institute for Storage Ring Facilities in Aarhus, Canadian Light Source.