dr Marta Buchalska

dr Marta Buchalska

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Marta Buchalska
  • Numer telefonu: (12) 3419158
 

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii (specjalizacja: chemia biologiczna) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Środowiskowe Studia Doktoranckie na tym samym wydziale. Zdobyła także uprawnienia do nauczania chemii w Studium Pedagogicznym UJ. Uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w 2012 r. (tytuł rozprawy: „Procesy fotoindukowanego przeniesienia ładunku i przekazania energii z udziałem nanokrystalicznego TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami TiIV”). Jest współautorem publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz dwóch zgłoszeń patentowych. Była wykonawcą siedmiu projektów badawczych, w tym grantu promotorskiego oraz międzynarodowego projektu badawczego 4G-PHOTOCAT uzyskanego w ramach 7 Programu Ramowego.

Od stycznia 2016 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wolny czas dzieli między fitness, literaturę science-fiction i fantasy oraz gry akcji.