dr Jadwiga Spyrka

 

dr Jadwiga Spyrka

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Jadwiga Spyrka
  • Numer telefonu: (12) 341 9154
 

Dr Jadwiga Spyrka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, kierunku biologia. W trakcie swojej pracy naukowej zajmowała się zagadnieniami z dziedziny neurobiologii. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. ”Badania wpływu stresu chronicznego na plastyczność synaptyczną w hipokampie myszy". Była pracownikiem Instytutu Farmakologii PAN im. Jerzego Maja w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 została laureatką dwuletniego stypendium dla młodych doktorów przyznanego w ramach projektu SET (Society – Environment – Technologies), finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2014 roku odbyła krótki staż w Otto von Guericke University w Niemczech, gdzie doskonaliła swój warsztat w zakresie przeprowadzania testów behawioralnych na zwierzętach. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego (PTBUN) oraz Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

Dr Jadwiga Spyrka podczas wielu lat pracy naukowej była wykonawczynią w kilku projektach badawczych realizowanych zarówno w Instytucie Farmakologii PAN, jak i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierowała także wieloma własnymi projektami, m.in. realizowała grant finansowany przez NCN w ramach konkursu SONATA, w którym badała wpływ stresu na mechanizmy plastyczności synaptycznej, tworzenie pamięci i zmiany w zachowaniu zwierząt. Jest autorką kilku publikacji naukowych z listy filadelfijskiej oraz kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych doniesień konferencyjnych. Od stycznia 2020 roku pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.