Dr Monika Góral-Kurbiel

 
dr Monika Góral-Kurbiel
 

Dr Monika Góral-Kurbiel jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Chemii, profil Analityka Chemiczna. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskała w 2008 roku obroniwszy pracę doktorską zatytułowaną „Electrochemical Investigations into Heteropolyanions” w Instytucie Technologii Tallaght Dublin w Irlandii. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stażach zagranicznych na Uniwersytecie Monash w Melbourne w Australii oraz Dublin City University w Irlandii. W 2008 roku odbyła również staż w laboratorium badawczo-rozwojowym w firmie Pfizer Ireland Pharmaceuticals w Cork w Irlandii. W 2009 roku podjęła pracę w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej na Uniwersytecie  Warszawskim. Następnie w 2010 roku została zatrudniona jako asystent w grupie Procesy Katalityczne dla Czystej Energii w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Współautorka kilkunastu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także licznych wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych. W trakcie pracy naukowej brała udział w kilku projektach badawczych jako wykonawca oraz jako kierownik projektu SONATA przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Od marca 2017 roku pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.