Dr inż. Tomasz Szumełda

Tomasz Szumełda

dr inż. Tomasz Szumełda

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk ścisłych i technicznych
  • Adres e-mail: Tomasz Szumełda
  • Numer telefonu: (12) 3419174
 

Urodzony w Przemyślu. Chemik, specjalizujący się w katalizie heterogenicznej (nośnikowe katalizatory bimetaliczne).

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012). Praca magisterska pt. „Wyznaczanie normalnych stężeń ołowiu w materiale biologicznym techniką GF AAS” zrealizowana w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Absolwent studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2015, tytuł zawodowy inżyniera). Jego praca inżynierska była związana z zastosowaniem wybranych tlenków metali przejściowych jako nośników katalizatorów metalicznych i została zrealizowana we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

W latach 2012–2017 uczestnik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Jego praca doktorska zatytułowana była „Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X = Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selektywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych”. W ramach przygotowanej rozprawy przeprowadził badania obejmujące zagadnienia związane z syntezą oraz charakterystyką nanocząstek bimetalicznych stanowiących podstawę dla nośnikowych katalizatorów wykorzystywanych w reakcjach uwodorniania oraz elektroutleniania.

Jest współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W latach 2012–2015 był wykonawcą w strategicznym projekcie badawczym  finansowanym przez NCBiR pt. „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Analiza procesów generacji wodoru w reaktorze jądrowym w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego”. Dwukrotny laureat stypendium przyznawanego w ramach Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość” w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2012–2017. Odbył liczne staże krajowe (Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, Teva Operations Poland Sp. z o.o.) i zagraniczne (European Bioenergy Research Institute, Wielka Brytania; University of Reggio di Calabria, Włochy; Vigo University, Hiszpania; BASF, Niemcy). Na XVI Światowym Kongresie Katalizy (Pekin, 2016) został wyróżniony przez International Association of Catalysis Societies nagrodą „Young Scientist Prize Award” za wybitne osiągnięcia  naukowe w dziedzinie katalizy.

Pracował w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk na stanowisku specjalisty (od kwietnia 2017 do października 2017) oraz adiunkta (od listopada 2017 do lutego 2018). Od marca 2018 roku zatrudniony w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wolne chwile przeznacza na podróże – te małe i duże. Sezonowo grzybiarz z pasją.