Instrukcje przygotowania wniosków


Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie MINIATURA 5

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach na projekty badawcze, staże i stypendia

W związku z wdrożoną od konkursów ogłoszonych 15 marca 2019 r. standaryzacją formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF informujemy, że sposób wypełniania poniższych sekcji formularza wniosku jest taki sam dla konkursów NCN wymienionych w tabeli. 

Nazwa sekcji

OPUS

OPUS LAP

PRELUDIUM

PRELUDIUM BIS

SONATINA

SONATA

SONATA BIS

MAESTRO

Logowanie, rejestracja, wybór roli w systemie
Zakładanie nowego wniosku
Wniosek nowy/powtórzony------
Informacje podstawowe-
Informacje podstawowe - LAP-------
Wnioskodawca/Podmiot realizujący
Podmioty zagraniczne-------
Pomoc publiczna
Informacje o stażu PRELUDIUM BIS-------
Informacje o stażu SONATINA-------
Współpraca międzynarodowa
Streszczenie
Streszczenie popularnonaukowe
Plan badań
Plan badań - partnerzy zagraniczni -------
Zespół badawczy
Zespół badawczy - partner zagraniczny-------
Kwestie etyczne
Plan zarządzania danymi
Zbliżone zadania badawcze
Zbliżone zadania badawcze - partner zagraniczny-------
Opis skrócony--
Opis szczegółowy--
Opis skrócony - LAP-------
Opis szczegółowy - LAP-------
Opis-------
Wynagrodzenia i stypendia
Aparatura--
Inne koszty-
Open Access--
Obniżenie pensum dydaktycznego------
Koszty – zestawienia-
Oświadczenia administracyjne
Ochrona danych osobowych
Eksperci
Wysyłka elektroniczna

Archiwalne instrukcje

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie ETIUDA 8

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie GRIEG

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie POLS

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie MINIATURA 3

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursach międzynarodowych wielostronnych oraz konkursach CEUS-UNISONO i ALPHORN-COVID-19

 • ETIUDA 7 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 3 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 3 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursie:

 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 września 2018 r.: 

  • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2018 r.:

  • MAESTRO 10 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 10 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.:

  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2017 r.:

  • UWERTURA 2 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
  • SONATINA 2 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • ETIUDA 6 – konkurs na stypendia doktorskie
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2017 r.:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.:

  • SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • HARMONIA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 9 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • MINIATURA 1 - na pojedyncze działania naukowe.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r.:
  • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.:

  • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1- na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1- na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 grudnia 2016 r.:
  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
  • MAESTRO 8 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
  • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 czerwca 2016 r.
  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 marca 2016 r.
  • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • TANGO 2 –  na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2015 r.
  • OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 września 2015 r.
  • MAESTRO 7 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 7 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
  • SONATA BIS 5 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 czerwca 2015 r.
  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 marca 2015 r.
  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2014 r.